Welke gevolgen heeft het nieuw kabinet voor de huizenmarkt?

Elke doorElke

Welke gevolgen heeft het nieuw kabinet voor de huizenmarkt?

Het nieuwe kabinet, Rutte III, wil een aantal maatregelen nemen die consequenties hebben voor huiseigenaren. Doel van deze maatregelen is om druk op de woningmarkt te verlichten. Het kabinet wil daarnaast ook voor zorgen dat voor verschillende inkomensgroepen meer huur- en koopwoningen komen, mensen duurzamer gaan wonen en makkelijker toegang krijgen tot de woningmarkt.In veel regio’s is het aanbod woningen beperkt en blijft de bevolking groeien.

De huizenmarkt is op dit moment oververhit, dat blijkt uit NVM-cijfers. In vergelijking met de afgelopen dertien jaar is het aantal beschikbare woningen op dit moment het laagst. De gemiddelde huizenprijzen liggen op een recordhoogte en worden razendsnel verkocht. Dit ontgaat de overheid niet waardoor zij met maatregelen proberen om de huizenmarkt beter te reguleren.

Maar wat is nu de invloed van deze nieuwe maatregelen op huiseigenaren? Dat is de vraag die ik mezelf stelde.

Hypotheekrenteaftrek  

Het nieuwe kabinet wil het percentage van de hypotheekrenteaftrek versneld verlagen. Vanaf 2020 wordt deze met stapjes van 3 procent per jaar afgebouwd tot 37% eind 2023.

Op dit moment is de hypotheekrenteaftrek gekoppeld aan het belastingpercentage wat iemand betaald. Het inkomen van huiseigenaren is niet meer van belang en het percentage wordt voor iedereen hetzelfde. De mensen met een hoog inkomen kunnen op dit moment profiteren van de maximale hypotheekrenteaftrek (49,5%). Dit heeft grote invloed op mensen met een hoog inkomen, want zij kunnen een kleiner deel aftrekken. Hierdoor moeten zij meer belasting gaan betalen. Wat kan oplopen tot honderden euro’s per jaar.

De versnelde afschaffing van de hypotheekrenteaftrek leidt tot goedkopere koop- en huurwoningen, waardoor mensen makkelijker in- en doorstromen,  blijkt uit het onderzoek van Centraal Planbureau (CPB).

Eigenwoningforfait

Ter compensatie van de lagere hypotheekrenteaftrek gaat het eigenwoningforfait van 0,75 naar 0,60 procent van de WOZ-waarde. Hiermee daalt het bedrag dat mensen mogen aftrekken iets minder hard.

Ik ben van mening dat vooral mensen met hogere inkomens, hogere hypotheek en hogere hypotheekrente zwaar worden getroffen. De compensatie van een lagere eigenwoningforfait vind ik niet in verhouding staan tot het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek.

Huurtoeslag

Niet alleen hebben de maatregelen van het kabinet invloed op huizenbezitters, maar ook op de huurders. Een huurder van een huurhuis die huurtoeslag ontvangt, kan minder huurtoeslag verwachten komende jaren. De huurtoeslag wordt gekoppeld aan de huurprijsontwikkeling in plaats van op de koopkrachtontwikkeling.

De harde inkomensgrens voor huurtoeslag verdwijnt. De huurtoeslag van een huurder die meer gaat verdienen wordt langzaam afgebouwd in plaats van direct afgeschaft.

Dit vind ik een goede zaak, want als je nu als huurder een euro te veel verdient boven de inkomensgrens, verlies je niet geheel het recht op huurtoeslag.

Duurzaam

Een ambitieuze doelstelling heeft het kabinet gesteld op het gebied van duurzaamheid op de woningmarkt. Ik ben benieuwd of ze deze doelstelling gaan behalen.

Alle nieuwe woningen en gebouwen mogen niet meer worden aangesloten op het gasnet. Binnen vier jaar wil het kabinet dat 30.000 tot 50.000 bestaande woningen gasvrij zijn. Woningen moeten zoveel mogelijk worden geïsoleerd en er moet meer gebruik gemaakt worden van duurzame warmtebronnen. Voor nieuwbouw worden de energieprestatie-eisen strenger.

Wie dit allemaal gaat betalen is voor mij een vraag. In het regeerakkoord staat omschreven dat er geld beschikbaar voor is, maar hoe de subsidieregelingen er uit zien is nog niet bekend.

De nieuwe maatregelen

Ik vraag mij af of het nieuwe kabinet Rutte III de juiste maatregelen neemt om de doelstellingen te bereiken. Op dit moment lijkt het dat vooral mensen met een hoog inkomen meer moeten gaan betalen met het versneld verlagen van de hypotheekrenteaftrek en het wijzigen van het percentage eigenwoning forfait. Mensen met een lager inkomen die huren gaan er wel op vooruit door het afschaffen van de harde inkomensgrens van de huurtoeslag.

De maatregelen op het gebied van duurzaamheid zijn ambitieus en het moet maar blijken of ze deze doelstellingen gaan behalen. Dit zal de komende vier jaar gaan blijken.

Bronnen:

Nos, Elsevier weekblad,  Nrc nieuws

Over de auteur

Elke

Elke administrator

Geef een reactie