Is het afschaffen van de Wet Hillen eerlijk voor huizenbezitters zonder hypotheek?

Elke doorElke

Is het afschaffen van de Wet Hillen eerlijk voor huizenbezitters zonder hypotheek?

Het nieuwe kabinet Rutte III wil de Wet Hillen in 30 jaar afbouwen. Dit heeft consequenties voor huizenbezitters die (bijna) geen hypotheekschuld meer hebben.

In 2005 is de wet ingevoerd om huiseigenaren te stimuleren hun hypotheek af te lossen. Wie zijn hypotheek volledig afloste, betaalde geen belasting meer over het eigenwoningforfait. Dit belastingvoordeel wordt geleidelijk afgeschaft. Huiseigenaren zonder hypotheek moeten in de toekomst weer belasting gaan betalen.

Waarom afschaffen?

De wet wordt afgeschaft, omdat sinds 2013 het verplicht is geworden om een hypotheek af te lossen. Het afsluiten van een aflossingsvrije hypotheek is daardoor niet meer mogelijk. Het aflossen is hiermee verplicht geworden. Kabinet Rutte III vindt dat de stimulans in de vorm van het vervallen van het eigenwoningforfait overbodig is geworden. Het gaat hier dus alleen om hypotheken die vanaf 2013 zijn afgesloten.

‘Er wordt naar mijn mening niet gekeken naar hypotheken die vóór 2013 zijn afgesloten. Van de hypotheken die voor 2013 zijn afgesloten is nog een groot deel aflossingsvrij. Hierdoor zullen veel huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek niet meer gestimuleerd worden om de hypotheek af te lossen. Voor sommige zal het door het afschaffen van de Wet Hillen een reden zijn om juist niet meer de hypotheek af te lossen, omdat zij niet meer van een belastingvoordeel kunnen profiteren.’ 

Wanneer?

In 30 jaar wil het nieuwe kabinet de wet gaan afbouwen. Huizenbezitters die onder deze wet vallen, gaan ieder jaar meer eigenwoningforfait betalen en over 30 jaar betalen zij het volledige eigenwoningforfait.

Eerlijk voor huizenbezitters zonder hypotheek? 

De maatregelen afschaffen Wet Hillen is erg tegenstrijdig. Eerst wordt er gestimuleerd om de hypotheek af te lossen om van een belastingvoordeel te profiteren en vervolgens wordt de wet met het belastingvoordeel afgeschaft. Nu worden mensen die hun huis netjes hebben afgelost bestraft doordat het fiscale voordeel veranderd in een belastingheffing.

De maatregel treft een miljoen mensen, vooral ouderen met een woning zonder hypotheekschuld.

Huizenbezitters die het idee hadden om geen woonlasten meer te hebben als ze met pensioen zijn en daardoor minder inkomen hebben, krijgen nu extra kosten waar ze niet op hebben gerekend. Deze extra kosten geldt ook voor mensen die met pensioen zijn en de hypotheek hebben afgelost. Er is geen mogelijkheid om hier onderuit te komen.

bron:
Vereniging Eigen Huis  
AMweb

 

Over de auteur

Elke

Elke administrator

Geef een reactie